Parlamentarny Zespół ds. Ekologii i Polskiego Zielarstwa i propozycje zmian w prawie dla rynku zielarskiego

18 maja 2021

17 maja mieliśmy przyjemność uczestniczyć w  3. Posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ekologii i Polskiego Zielarstwa. Dyskusja dotyczyła propozycji  nowelizacji Prawa farmaceutycznego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Wśród ważnych kwestii, które w najbliższym czasie postaramy się omówić szerzej, poruszono m.in. sprawę  dopuszczenia do  prowadzenia  wysyłkowej  sprzedaży  produktów leczniczych  przez  sklepy  zielarsko- medyczne. Sporo emocji wywołała kwestia wykształcenia osób, które miałyby prawo (według propozycji zmian) do wykonywania czynności związanych z wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych roślinnych. Przypomnijmy, że zgodnie z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  do  czynności związanych  z  wysyłkową  sprzedażą  produktów  leczniczych  wyznacza  się  farmaceutę  lub  technika farmaceutycznego. Temat wykształcenia osób prowadzących sklepy zielarskie i zielarsko-medyczne od dawna wzbudza kontrowersje w środowisku związanym z rynkiem zielarskim w Polsce.

Gorącą dyskusję wywołała też propozycja umożliwienia  wytwórcom  produktów  leczniczych  roślinnych prowadzenia obrotu hurtowego własnymi produktami, co zmieniłoby dotychczasowy, obowiązujący  model dystrybucji produktów leczniczych, przy czym zasadą jest obecnie dystrybuowanie produktów do hurtowni farmaceutycznej.

Wśród omawianych proponowanych zmian był także postulat  zwolnienia  wytwórców  produktów leczniczych  roślinnych  z  obowiązków  przekazywania  danych  do  Zintegrowanego  Systemu Monitorowania  Obrotu  Produktami  Leczniczymi  (ZSMOPL).  Wśród poruszanych tematów pojawiły się też kwestie związane z bezpieczeństwem suplementów diety w postaci produktów pochodzenia roślinnego i ewentualnym dopuszczeniem informacji, że suplement diety może być stosowany w profilaktyce zdrowotnej.

W najbliższym czasie postaramy się szerzej omówić propozycje zmian, jak i przedstawiane stanowiska uczestników spotkania.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele GIS, GIF, Naczelnej Izby Aptekarskiej, czołowe postaci polskiego środowiska nauki: Tomasz Baj (prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie oraz Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),  prof. dr hab. Iwona Wawer (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny-Zakład Chemii Fizycznej), prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska( Katedra i Zakład Farmakognozji, Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier (dyrektor Instytutu Nauk Leśnych, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka),  prof. dr hab. inż. Antoni Szumny (Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), @Polska Grupa Zielarska, @ Polska Izba Zielarsko- Medyczna, @ Polski Komitet Zielarski, @ Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, @ PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”, @Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, @KZZ Herbapol w Krakowie oraz przedstawiciele przedsiębiorców, związanych z rynkiem zielarskim w Polsce: Delfina Głowacz, Karolina Julia Smoderek, Karolina Mądrawska- rolnictwo ekologiczne zielarskie, Aleksandra Smolarek.

Przy okazji zapraszamy do dzielenia się swoimi opiniami na temat proponowanych zmian.

 


O innych pracach Zespołu poczytaj też tutaj: https://vivaziola.pl/wydarzenia/pakiet-ustaw-konopnych/

 

Dodaj komentarz