Regulamin sklepu

 

Sklep Internetowy vivaziola.pl jest prowadzony przez:

CD Media sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 20F/U2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000635423, kapitał zakładowy 6.000 zł, wpłacony w całości, NIP 9721266448, REGON: 365352041.

Podstawowe pojęcia

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego vivaziola.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego vivaziola.pl, umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez KlientaSklepie Internetowym vivaziola.pl, w tym w szczególności zdjęcia, opisy, komentarze, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego vivaziola.pl.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do CD Media sp. z o.o. podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Sklep Internetowy vivaziola.pl – prowadzony przez CD Media sp. z o.o., sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową vivaziola.pl

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa:

 • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego vivaziola.pl;
 • warunki składania zamówień na produkty oferowane i dostępne w Sklepie Internetowym vivaziola.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
 • uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego vivaziola.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego vivaziola.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego vivaziola.pl, w tym rejestracji do składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego vivaziola.pl, w tym komentowania treści i recenzowania produktów, zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego vivaziola.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego vivaziola.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego vivaziola.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego vivaziola.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego vivaziola.pl możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.
 4. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność– serwisu Tpay – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN – wpłacony w całości. Regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu Tpay można znaleźć pod adresem https://secure.tpay.com/regulamin.pdf. Administratorem danych osobowych jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu. (Zapoznaj się z pełną treścią https://secure.tpay.com/partner/pliki/klauzula-informacyjna-platnik-umowa.pdf).

§2. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego vivaziola.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego vivaziola.pl:
 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
 • nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 1. Sklep Internetowy vivaziola.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 2. Sklep Internetowy vivaziola.pl może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym vivaziola.pl nie są cenami obowiązującymi w innych formach sprzedaży, i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać poza sprzedażą przez Sklep Internetowy vivaziola.pl
 4. Znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego vivaziola.pl elektroniczne wydania tytułów prasowych (e-wydania), zawierają treść taką samą jak wydania drukowane, jednak mogą być wzbogacone o dodatki tematyczne, promocyjne lub reklamowe. Jednocześnie Sklep Internetowy vivaziola.pl zastrzega, że wydania elektroniczne tytułów prasowych mogą nie zawierać:
 • dodatków o charakterze reklamowym,
 • dodatków promocyjnych (insertów, próbek produktów, materiałów na płytach CD, książek, map, przewodników itp.),
 • innych dodatków tematycznych.

§3. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego vivaziola.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 • po wybraniu produktów należy przejść do Koszyka i wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
 • w przypadku posiadania kuponu rabatowego należy na tym etapie wpisać numer kuponu rabatowego
 • po przejściu do kasy należy wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
 • W przypadku potrzeby otrzymania faktury w okno „ Uwagi o zmówienia” należy wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (Jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
 • wybrać formę płatności;
 • zaakceptować regulamin serwisu Tpay oraz regulamin Sklepu Internetowego vivaziola.pl
 • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest e-wydanie w postaci pliku, przedmiot zamówienia będzie dostępny do pobrania przez Klienta na jego urządzenie końcowe po dokonaniu płatności.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu vivaziola.pl oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sklep Internetowy vivaziola.pl potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklep Internetowy vivaziola.pl o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym pl do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Sklep Internetowy vivaziola.pl ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Sklep Internetowy vivaziola.pl otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Sklep Internetowy vivaziola.pl nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklep Internetowy vivaziola.pl nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną zwrócone Klientowi.
 4. Umowa zawarta pomiędzy KlientemSklepem Internetowym vivaziola.pl dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym vivaziola.pl jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.
 5. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep Internetowy vivaziola.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sklep Internetowy vivaziola.pl i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

§4. Metody  płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym vivaziola.pl muszą być opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia).
 2. Szczegółowe informacje o dostępnych metodach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego vivaziola.pl nie można zamawiać produktów z dostawą poza terytorium Polski. Nie dotyczy to jednak produktów w postaci elektronicznej.
 4. Istnieje możliwość, aby złożyć zamówienie z dostawą poza terytorium Polski, jednak w tym celu prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem redakcja@vivaziola.pl
 5. Płatności mogą być uiszczane: przelewem bankowym lub z systemem płatności elektronicznych Tpay.
 6. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep Internetowy vivaziola.pl pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Tpay serwis realizujący płatności – po potwierdzeniu przez Tpay poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego vivaziola.pl lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich Klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym vivaziola.pl.
 8. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§5. Realizacja zamówień

 1. Sklep Internetowy vivaziola.pl przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu otrzymania płatności, najpóźniej w ciągu 14 dni nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczony za pośrednictwem Poczty pod wskazany przez Klienta adres.
 3. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).

§6. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. Sklep Internetowy vivaziola.pl jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. Sklep Internetowy vivaziola.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, , reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, i opis reklamacji) należy odesłać na adres CD Media z o.o., ul. Wilczak 20F/U2, 61-623 Poznań (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

§7. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient (niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki.
 2. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy nie obejmuje umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę oraz e-wydań czasopism, stanowiących dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W pozostałych przypadkach Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym vivaziola.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej.
 4. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sklep Internetowy vivaziola.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Sklep Internetowy vivaziola.pl zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Klientowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy i opakowania.
 3. Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi Internetowemu vivaziola.pl, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia:
 4. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Sklep Internetowy vivaziola.pl informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

§8. Zwrot należności Klientom

 1. Sklep Internetowy vivaziola.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, które to odstąpienie o umowy jest zgodne z §7 niniejszego regulaminu.
 • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy vivaziola.pl zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sklep Internetowy vivaziola.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sklep Internetowy vivaziola.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§9. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym vivaziola.pl w procesie składania zamówienia przetwarzane są przez CD Media sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Wilczak 20F/U2, 61-623 Poznań. (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy vivaziola.pl, które wymagają podania danych osobowych. Sklep Internetowy vivaziola.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczna, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez KlientaSklepie Internetowym vivaziola.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 17 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie pisemne wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

§10. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sklep Internetowy vivaziola.pl oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) oraz informacji o promocjach. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie vivaziola.pl.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie, informując o tym pocztą elektroniczną.

§11. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego vivaziola.pl

 1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego vivaziola.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do CD Media sp. z o.o. ul. Wilczak 20F/U2, 61-623 Poznań :
 • pisemnie na adres siedziby CD Media z o.o. ul. Wilczak 20F/U2, 61-623 Poznań : (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
 • za pośrednictwem e-maila na adres: redakcja@vivaziola.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowcy),
 1. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 3. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 §12. Postanowienia końcowe

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sklepem Internetowym vivaziola.pl, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem a CD Media sp. z o.o., rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby CD Media sp. z o.o.
 3. CD Media sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego vivaziola.pl były na najwyższym poziomie, jednakże CD Media sp. z o.o. nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego vivaziola.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego vivaziola.pl.
 4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a CD Media sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez CD Media sp. z o.o. w ramach Sklepu Internetowego vivaziola.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego vivaziola.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy vivaziola.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy vivaziola.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego vivaziola.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatnością.
 7. Językiem umów zawieranych z CD Media sp. z o.o. jest język polski.
 8. CD Media sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
 • konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 • konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego vivaziola.pl;
 • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
 • przeciwdziałanie nadużyciom;
 • poprawa obsługi Klientów;
 • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego pl.
 1. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym vivaziola.pl. O zmianie regulamin CD Media sp. z o.o. poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym vivaziola.pl.
 2. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 9 powyżej.
 3. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej vivaziola.pl.