Fałszowane produkty lecznicze weterynaryjne mogły trafić do sklepów zielarskich?

3 listopada 2020

Fałszowane produkty lecznicze weterynaryjne mogły trafić do sklepów  zielarskich? Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat, w którym przestrzega przed wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych dla zwierząt lub niezarejestrowanych produktów, którym przypisywane są właściwości lecznicze. W komunikacie czytamy m.in.:

„W Polsce do zakupu produktów leczniczych sfałszowanych najczęściej dochodzić może za pośrednictwem sklepów internetowych, serwisów aukcyjnych, forów dyskusyjnych oraz wiadomości e-mail o treści reklamowej. Wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych sfałszowanych może też mieć miejsce poprzez sklepy zielarskie, punkty medycyny orientalnej, targowiska i bazary.”

Mając na uwadze powyższe, Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iż w obrocie mają prawo znajdować się wyłącznie produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Rejestr wszystkich dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych weterynaryjnych, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl/pl  oraz na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia: https://cez.gov.pl/interoperacyjnosc/dane-z-rejestrow-medycznych

Każdy fakt wystąpienia podejrzenia nielegalnego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wszelkie informacje na temat podejrzenia pozostawania w obrocie sfałszowanych czy niezarejestrowanych produktów leczniczych weterynaryjnych powinny być zgłaszane organom Inspekcji Weterynaryjnej. Wprowadzanie do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych lub niezarejestrowanych produktów, którym przypisywane są właściwości lecznicze, stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Pełna treść komunikatu na stronie Głównego inspektoratu Weterynaryjnego https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-w-sprawie-sfalszowanych-produktow-leczniczych/idn:1501

fot. Pixabay, Główny Inspektorat Weterynaryjny